ISO

Marktonderzoek en de ISO 20252 normen

Een marktonderzoeksbureau streeft ernaar om te voldoen aan de ISO 20252 kwaliteitsnormen. ISO staat voor International Organization for Standardization. Kortom, deze organisatie beoordeelt of een marktonderzoeksbureau in staat is om te voldoen aan de eisen van verschillende groepen. Allereerst zijn er de wensen van de klant, deze wilt voornamelijk een onderzoek dat vertaalt kan worden in omzet. Vervolgens is er de wet- en regelgeving van overheidsinstanties, deze eisen dat een marktonderzoeksbureau voldoet aan de huidige wetten en normen. Dit betreft op organisatorisch gebied o.a. werving, opleiding, privacy en documentbeheer. Ook het onderzoeksproces moet adequaat worden beheerst. Hierbij kun je denken aan, onderzoeksopzet, dataverzameling, dataverwerking en rapportage. Een marktonderzoeksbureau moet in staat zijn om te voldoen aan de normen van verschillende partijen.

Een ISO-certificaat waarom interessant voor een marktonderzoeksbureau?

Wat zijn de voordelen van ISO-certificaten voor een marktonderzoekbureau? Marktonderzoekbureaus met een ISO 20252 certificaat leveren rapporten met gebruik van kwalitatieve onderzoeksmethoden. Wereldwijd zijn er meer dan aan miljoen bedrijven door een ISO-keuring gecertificeerd. Klanten willen bij voorkeur zakendoen met een marktonderzoekbureau en andere bedrijven die een certificaat hebben van het ISO. Dit zorgt ervoor dat bedrijven zonder een certificaat, vaak worden uitgesloten bij selecties voor bijvoorbeeld diensten, leveranciers en aanbestedingen. Het toepassen van ISO-kwaliteitsnormen, helpt om een onderneming zoals een marktonderzoekbureau, te sturen, te optimaliseren en het verhoogt de prestaties. Een onderneming wordt gescreend door een externe organisatie. Een ISO-certificaat geeft aan dat het bedrijf volledig voldoet aan alle gestelde eisen. Dit heeft dus een positieve bijdrage aan het imago van het bedrijf, zowel nationaal als internationaal. Daarnaast zorgt de analyse ervoor dat problemen worden ontdekt en opgelost. Dit zorgt voor verbetering aan bijvoorbeeld de klantvriendelijkheid, kostenbesparing, probleemsignalering en verbetering. Een ISO-certificaat draagt dus ook bij aan het leiden van de organisatie, doordat het management een hulpmiddel heeft om de organisatie te sturen. Kortom een marktonderzoekbureau doet er goed aan, om te streven naar een ISO-keuring.

Almere Marktonderzoek Advies en ISO 20252

Almere Marktonderzoek Advies (AMA) heeft onlangs de ISO certificering 20252 voor Markt-, opinie-, en sociaalwetenschappelijk onderzoek behaald. Iets waar AMA trots op mag zijn! Daarbij heeft AMA al ruim 20 jaar ervaring. Het bedrijf zorgt voor de juiste ondersteuning voor organisaties met interne en externe vraagstukken. Op de AMA website kun je een kijkje nemen naar de verschillende soorten onderzoeken die worden aangeboden. Een samenwerking met AMA betekent een volledige service, voor zowel volledige marktonderzoeken of deelprojecten. Elk onderdeel van het proces kan intern worden uitgevoerd. De organisatie heeft een groot diversiteit aan specialisten. Hierdoor kan AMA een groot aantal onderzoeksvragen behandelen. Door eerst een intakegesprek te voeren, zorgt AMA ervoor dat ze marktonderzoek doen met de juiste doelstelling en kennis. Met de informatie die de klant geeft, wordt het onderzoek opgezet en uitgevoerd. Na het verzamelen van alle gegevens, wordt de data verwerkt en kan er een aanbeveling worden gegeven. De onderzoeken van AMA hebben de hoogst haalbare kwaliteit. Hiervoor worden kwalitatieve onderzoeksmethoden gebruikt. AMA is een marktonderzoekbureau die staat voor samenwerking, professionaliteit & kwaliteit. Meer weten? Neem dan eens een kijkje op de website van Almere Marktonderzoek Advies.